МедСайт.ру

Бактрим

Бактрим (Baclrim) - см. Котримоксазол.

Смотрите также: Табак, Бактери-, Бактериемия, Антибактериальный, Бактериолизин, Эубактерия, Бактероиды, Бактериофаг, Бактерия Колиформная, Бактериология

© МедСайт.ру