МедСайт.ру

Бактрим

Бактрим (Baclrim) - см. Котримоксазол.

Смотрите также: Бактериология, Бактери-, Табак, Микобактерии, Бактерицидный, Бактериемия, Бактероиды, Антибактериальный, Бактерия Колиформная, Эубактерия

© МедСайт.ру